İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik oranlarının artması ve dünyada ki ekonomik kriz nedeni ile işyerlerinin kapanmaya başlaması ile birlikte ülkemizde de milyonlarca kişi işsizlik ile karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Yapılan kanuni düzenlemeler ile belirtilen şartları taşıyan kişilere belirli bir süre için işsizlik maaşı ödenmesi yapılabilmektedir. Ancak kişinin kanun ve yönetmeliklerde ki şartları taşıması gerekmektedir. Eğer sigortalı olarak çalışan kişi işverenin taciz, hakaret ya da diğer kusurlu hareketlerine maruz kalmış ise kendi isteği ile işten ayrılmış ve bu durumları da kanıtlayabiliyor ise işsizlik maaşı alabilmektedir. Ayrıca eğer ilgili sigortalı hizmet akdi ile çalışıyor ise ve bu hizmet akdinin bitiminde yani çalışması bir sözleşme ile düzenlenmiş ancak sözleşmesi bitiminde yenilenmemiş ise de işsizlik maaşı alabilmektedir. Sigortalı çalışanın bağlı olduğu işyerinin kapanması durumunda da işsizlik sigortası ödeneği almaya hak kazanabilmektedir. Sigortalının işsizlik maaşı alabileceği ay sayısı ödemiş olduğu prim gün sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğer sigortalı son 3 yıl içerisinde 600 gün süre ile sigorta primi ödemiş ise 6 ay süre ile, 900 gün prim ödemiş ise 8 ay süre ile, 1080 gün sigorta primi ödemiş ise 10 ay süre ile işsizlik ödeneği alabilmektedir.

İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri e – devlet internet portalı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İlgili sigortalının TC Kimlik Numarası ve e – devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak işsizlik maaşı sorgulaması erişimi mümkündür. İşsizlik maaşı alınabilmesi için ilgili kişinin işten çıkış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na 30 gün içerisinde iletmesi gerekmektedir. İşten çıkış bildirgesi işveren tarafından düzenlenmekte olan bir belgedir. Bu belge 3 nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası işveren de bir nüshası işçide bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmektedir. İşten çıkış bildirgesinde çalışan kişinin neden işten ayrıldığına dair bilginin eksiksiz ve net olarak yer alması işsizlik ödeneği için önem taşımaktadır. Gerekli evrakların Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesinin ardından evraklar incelenerek sonuca bağlanır. İşsizlik maaşı sorgulama, maaşın bağlanıp bağlanmadığı bilgisi ise e – devlet üzerinden yapılabilmektedir.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

örgü